Monialaisten opintojen linja

Reisjärven kristillinen opisto


Börjar

25.08.2024

Avslutar

10.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Bildkonst, Folkhögskoleår för laropliktiga, Litteratur och skrivande, Media / kommunikation, Studiefärdigheter / personlig utveckling, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Monialaisten opintojen oppivelvollisuuskoulutuslinjan yleissivistävien opintojen avulla opiskelija parantaa opiskeluvalmiuksiaan vahvistamalla laaja-alaista osaamista ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaa ja ymmärtämistä. Linja on tarkoitettu oppivelvollisille.