Maahanmuuttajakoulutus viittomakielisille 2024-2025

Kuurojen kansanopisto


Börjar

19.08.2024

Avslutar

06.06.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia valmiuksia. Opintoihin sisältyy mm. suomalaista viittomakieltä, suomen kieltä, tietotekniikkaa, yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Opiskelija saa tietoa myös oikeuksistaan erilaisiin viittomakielisiin palveluihin.