Maahanmuuttajakoulutus viittomakielisille 2023-2024

Kuurojen kansanopisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

07.06.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia valmiuksia. Opintoihin sisältyy mm. suomalaista viittomakieltä, suomen kieltä, tietotekniikkaa, yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Opiskelija saa tietoa myös oikeuksistaan erilaisiin viittomakielisiin palveluihin.