Luontokuvaajan ammatilliset taidot

Kuusamo-opisto


Börjar

24.01.2024

Avslutar

12.01.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

46 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Fotografering

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa opetellaan luontovalokuvauksen eri osa-alueet monipuolisesti. Opiskelija saa hyvät valmiudet ammattimaiseen luontovalokuvaukseen. Koulutus kuuluu vapaan sivistystyön koulutukseen, joka ei ole ammatillista tutkintokoulutusta. Opiskelu koostuu neljästätoista eri osiosta, joissa on lähiopetusta, ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä harjoitustehtäviä.