Luonto- ja erätaitojen polku

Ranuan kristillinen kansanopisto


Börjar

22.08.2021

Avslutar

14.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 opintopistettä


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Naturvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Opiskelussa painotetaan vastuun ottamista ja kantamista itsestä ja ryhmästä eri luonnon olosuhteissa. Oppitunnit toteutetaan paljon ulkona ja luonnossa säästä riippumatta. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Linja antaa valmiuksia luonnon hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Kenelle: Luonnosta, retkeilystä ja eräilystä kiinnostuneille.