Lukutaitokoulutus maahanmuuttajille

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

14.08.2024

Avslutar

28.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Lukutaitokoulutus noudattaa Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta. Tavoitteena on opetella lukutaito latinalaisella kirjaimistolla ja suomen kielen alkeistaso sekä saavuttaa kielitaito, jolla selviää arkielämän tilanteissa. Opintoihin kuuluu luku- ja kirjoitustaidon opintoja sekä suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta, arjen taidot ja elämänhallinta, suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntatietoa, lisäksi tietotekniikkaa, kotitaloutta, liikuntaa ja opiston kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yhteisiä kursseja (taito- ja taideaineet).