Lukutaitokoulutus maahanmuuttajille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jonka luku- ja kirjoitustaito omalla kielellä voi puuttua/olla puutteellinen tai henkilö ei osaa latinalaista kirjaimistoa eikä hakijalla ole sellaisia opiskeluvalmiuksia ja osaamista, että kotoutumiskoulutuksen lyhyehkö koulutusmoduuli latinalaisen kirjaimiston hallitsemiseksi riittäisi. Suomen kielen lähtötaso 0. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kansanopiston opetustarjonnasta erilaisia kielenoppimista tukevia sisältöjä.