Logopedian opinnot

Työväen Akatemia


Börjar

26.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Logopedia, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Logopedian perusopinnoissa tutustutaan logopediaan tieteenalaan, tutkimukseen ja sen keskeisiin peruskäsitteisiin kuten normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Sivuaineena voit opiskella esim. psykologiaa, kasvatustieteitä tai erityispedagogiikkaa. Samalla voit suorittaa vaikkapa yliopiston pakollisia kieliopintoja.