LINJE X – Folkhögskoleåret för läropliktiga

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland


Börjar

15.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

53 sp


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Medborgar- och arbetslivsfärdigheter, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

LINJE X är ett attraktivt alternativ för dig som är läropliktig och som av olika orsaker inte hittar din plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Kanske du behöver ett mellanår för att fundera på vilken väg du vill fortsätta på sedan. Året ger dig möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare. Studierna består av både allmänbildande ämnen och en palett med olika kreativa och tekniska moduler. Social kompetens och utrymme för personlig mognad betonas i studierna.