Kuvitus ja graafinen suunnittelu

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

40 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Grafisk design, Konst och kultur, Media / kommunikation, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Tavoitteena on antaa valmiudet graafisen suunnittelun ja visuaalisen viestinnän muotoilun korkeakouluopintoihin ja alan työtehtäviin. Pääpaino on kuvakerronnassa, piirtämisen tekniikoissa, hahmosuunnittelussa, kuvankäsittelyssä ja typografian perusteissa sekä näihin liittyvissä laite- ja ohjelmisto-opinnoissa. Lisäksi opiskellaan julkaisemista ja visuaalisen alan historiaa. Opinnot sopivat hyvin paitsi jatko-opintoihin tähtääville myös tavoitteellisesti työskenteleville harrastajille. Lukuvuoden kestävät opinnot alkavat elokuussa. Opiskelu on päätoimista.