Kuvataiteen aineopinnot 35 op

Limingan Kansanopisto


Börjar

01.09.2022

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Konst och kultur

Beskrivning av utbildning

Kuvataiteen aineopinnot 35 op. (Lapin yliopisto)