Kirkkomusiikkilinja

Eurajoen kristillinen opisto


Börjar

29.01.2024

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

16 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Musik

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet kanttorin sijaisuuksien hoitamiseen ja oppia seurakunnan työmuodot. Kurssi sopii myös valmentavaksi opiskeluksi klassisen musiikin osaamista painottaville aloille ja kirkkomuusikon uraa suunnitteleville. Sisältö: seurakunnalliset aineet, musiikinteoria, urkujen soitto ja laulu, kuoronjohdon perusteet ja kuoro, bändityö seurakunnassa, esiintymisprojektit, työharjoittelu.