Kirjoitusviestinnän perusteet

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

3 tai 5 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Studiefärdigheter / personlig utveckling, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan. Lukuvuoden aikana on useita toteutuksia.