Kirjoitusviestinnän perusteet JY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

06.01.2020

Avslutar

30.04.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Studiefärdigheter / personlig utveckling, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning