Kemian peruskurssit 1-4 TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

02.09.2019

Avslutar

31.07.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Biologi, Medicin, Naturvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning