Keinovalikoimat työkyvyn heiketessä

JHL-opisto


Börjar

19.11.2024

Avslutar

21.11.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

3 päivää


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Työsuojelukoulutus

Beskrivning av utbildning

Kurssilla saa tietoa siitä miten tuetaan työkykyä ja työhön paluuta sekä pitkää työuraa. Kurssilla perehdytään lainsäädännön, eri tahojen ja toimijoiden sekä erilaisten tukitoimien ja kuntoutusmuotojen mahdollisuuksiin. Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojelutoimijoille.