Kauppatieteet -linja

Turun kristillinen opisto


Börjar

29.08.2022

Avslutar

28.04.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Handelsämnen och administration, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa suoritetaan kauppatieteen perusopinnot Itä-Suomen avoimen yliopiston opintoina. Lisäksi opiskellaan Turun avoimen yliopiston opintoina KTY Taloustieteen perusteet sekä Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssi. Opintoihin kuuluu myös yritysjuridiikan, talousmatematiikan ja englannin opintoja. Kerrataan myös lukion taloustiedon, historian ja tilastomatematiikan kurssien asiasisällöt, joihin valintakoe perustuu. Opiskelu on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.