Kasvatustieteen perusopinnot JY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

25.09.2019

Avslutar

31.07.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning