Kasvatustieteen perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Opinnot Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.