Kasvatustieteen linja Päivölän opistolla

Päivölän opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

30.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Psykologi

Beskrivning av utbildning

Kasvatustieteen linja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatuksen, opetuksen, opinto-ohjaajan, henkilöstö-asiantuntijan tai muista kasvatus-, koulutus-, ja opetusalan tehtävistä. Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina (25 op). Perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja. Lisäksi voit halutessasi opiskella psykologian opintoja. Opiskelu Päivölässä on eteenpäin menevää, yhteisöllistä ja kokoaikaista.