Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

Suomen Nuoriso-opisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

29.05.2026

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

180 osp


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Hän työskentelee päiväkodeissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai perhepäiväkodeissa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden AMK-opintoihin esim. sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto (varhaiskasvatuksen sosionomi) tai yliopisto-opintoihin esim. kasvatustiede.