Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Suomen Nuoriso-opisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

29.05.2026

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

180 osaamispistettä


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa erilaisilla menetelmillä nuorille ja eri ikäisille ohjattaville. Hän voi työskennellä kunnan nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä, kouluissa ja oppilaitoksissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, järjestöissä, lastensuolelussa sekä ikääntyvien ja erityisryhmien parissa. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen.