Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala

Turun kristillinen opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala antaa sinulle monipuoliset taidot ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutustilanteissa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon puutteellisuuden takia. Voit toimia myös viittomakieltä käyttävien ohjaajana tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja osaa käyttää ohjatessaan suomalaista viittomakieltä ja puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia (mm. tukiviittomia, esineitä, merkkejä, kuvia, piirtämistä ja selkokieltä). Haetaan opiston omalla hakulomakkeella.