Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pohjois-Savon opisto


Börjar

08.08.2022

Avslutar

30.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

180 opintopistettä


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla saat vankan osaamisen ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon vähäisyyden vuoksi. Erityisosaamistasi ohjaamisessa ja avustamisessa on puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen, kuten tukiviittomien, esineiden, merkkien, kuvien, piirtämisen ja selkokielen käyttö. Valmistuttuasi osaat ohjata myös suomalaisella viittomakielellä.