Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pohjois-Savon opisto


Börjar

05.08.2024

Avslutar

28.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

180 opintopistettä


Utbildningsform

Yrkesinriktad grundexamen

Utbildningsområde

Humanistiska området och konstbranschen, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajaksi saat vankan osaamisen ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon vähäisyyden vuoksi. Valmistuttuasi osaat ohjata myös suomalaisella viittomakielellä. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalla Lastenohjaajaksi saat osaamisen suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen lasten kasvatukseen, opetukseen, hoitoon ja huolenpitoon. Osaamisalalla hankitaan osaamista myös perheiden kanssa tehtävään työhön.