Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

180 osp


Utbildningsform

Specialyrkesexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta: kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä ja monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla. Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja. Koulutukseen on jatkuva haku.