Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Portaanpään kristillinen opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

150 osp


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Koulutus sisältää työelämässä oppimista, lähiopetusta sekä itsenäisiä etäopintoja. Koulutus suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Osaaminen osoitetaan näytöissä työpaikalla. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, riittävä suomen kielen taito sekä alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky (SORA-lainsäädäntö). Hakijalta edellytetään valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan. Eduksi katsotaan työkokemus alalta ja alan työpaikka. Koulutus alkaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.