Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

STEP-koulutus


Börjar

07.08.2023

Avslutar

31.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

150 osp


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA. Tutkintonimike: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA. Tutkintonimike: Perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitajana toimit lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen parissa. Koulutukseen on jatkuva haku!