Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

23.09.2019

Avslutar

20.12.2019

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

6 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Språk och internationalism, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning