Johdatus oikeustieteeseen TY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

21.08.2019

Avslutar

25.10.2019

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

2 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Rättvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning