Iän Voima – Ikääntyvien liikkumisen ja hyvinvoinnin ohjaaminen

Riveria kansanopisto


Börjar

14.11.2024

Avslutar

23.01.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

4 op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Kompetens för välbefinnande, Liikunta, Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

36 tuntia lähiopetusta + itsenäistä työskentelyä noin 70 tuntia Koulutuksessa tarkastellaan ikääntyvien hyvinvointia kokonaisvaltaisesti fyysisen, emotionaalisen, sosiaalisen ja kognitiivisen hyvinvoinnin näkökulmista. Painopiste on ikääntyvien liikunnan ohjauksen erityiskysymyksissä ja turvallisuudessa. Opinnot sisältävät ennakkotehtävän, ohjausharjoituksia, ikääntyvien ryhmäliikuntatunnin ohjausnäytön sekä itsenäisesti toteutettavan elintapaohjaustehtävän tai hyvinvointiaktiviteetin ohjaustehtävän.