Hyvinvoiva keho ja mieli -linja

Joutsenon Opisto


Börjar

19.08.2024

Avslutar

16.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Bildkonst, Hälsa och välmående, Psykologi, Studiefärdigheter / personlig utveckling, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Opintolinjalla syvennytään kokemalla ja tekemällä hyvinvoinnin peruselementteihin niin fysiologisesta, psykologisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta. Opintovuoden aikana keskitytään itsetuntemuksen vahvistamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun luovia sekä taide- ja elämyslähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Opintolinja antaa hyvät valmiudet luovuuden kehittämiseen, ihmisten kohtaamiseen ja ryhmässä toimimiseen. Lisäksi opinnot valmentavat esimerkiksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointialojen jatko-opintoihin ja töihin.