Humanistiset opinnot

Työväen Akatemia


Börjar

26.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Humanistiska området och konstbranschen, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Humanistisissa opinnoissa opiskellaan kulttuurin ja taiteentutkimusta. Oppiaineita ovat mm. kirjallisuustiede, historia, Aasian tutkimus, taiteentutkimus, kirjoittaminen ja vieraat kielet. Voit liittää opiskeluohjelmaasi myös yhteiskunnallisia tai käyttäytymistieteellisiä aineita. Opiskelu luo hyvän pohjan jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ja se soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä kehittämiseen.