Hoivan Opistovuosi

Karstulan Evankelinen Opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

1 lukuvuosi | aloitus elokuussa 2021 tai tammikuussa 2022


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Hälsa och välmående, Socialt arbete, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Hoivan Opistovuosi -koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti ikääntyneen väestön sekä tukea tarvitsevien toimintakyvyn tukemisesta, avustamisesta kiinnostuneille. Lukuvuoden jälkeen sinulla on tiedot, taidot ja valmiudet esim. henkilökohtainen avustajan, kehitysvamma-alan ohjaajan, lähihoitajan, sairaanhoitajan tai sosionomin jatko-opintoihin. // Elämänkaari ja erilaiset asiakkaat | Voimavaralähtöinen työote | Tuen tarpeet | Avustaminen päivittäisessä toiminnassa | Kuntouttava arki | Moniammatillinen yhteistyö | Työhyvinvointi ja työturvallisuus | Viriketoiminta ja ohjaus