Grundvux

Ålands folkhögskola


Börjar

28.08.2024

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Grundvux är en utbildningsform för dig som saknar avgångsbetyg från grundskolan. Den är uppdelad i tre skeden: Läs- och skrivkunnighetsskedet, inledningsskedet och slutskedet. Slutskedet motsvarar högstadiet och det är den delen vi har hos oss. Under två år får du läsa de ämnen som behövs för att få ett avgångsbetyg från grundskolan.