Fria finska studier

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

14.08.2024

Avslutar

28.05.2025

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Du kan först välja studier i ditt favoritämne, t.ex. ekonomi, medicin, juridik eller kulturstudier. Du studerar hela tiden på finska och tyngdpunkten ligger på språkbadet. I undervisningen betonas muntliga språkkunskaper, kommunikation och samarbete. Utöver studierna får du möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på kvällen. Du kan dessutom välja upp till 10 lektioner per vecka i finska språket i din personliga studieplan. Studierna kan också inkludera arbetslivsorientering beroende på vilken linje du integreras. Du har möjlighet att avlägga en allmän språkexamen i finska.