Fria finska studier

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

12.08.2021

Avslutar

25.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Kombinera praktisk språkinlärning med effektiva studier! Du kan först väljä studier i ditt favoritämne, t.ex. ekonomi, medicin, juridik eller kulturstudier. Du studerar hela tiden på finska och tyngdpunkten ligger på språkbadet. I undervisningen betonas muntliga språkkunskaper, kommunikation och samarbete. Utöver studierna får du möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på kvällen.