Folkhögskoleåret för läropliktiga – EfterNian

Borgå folkakademi


Börjar

19.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

36 veckor, 25 h / vecka


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga

Beskrivning av utbildning

Akans linje folkhögskoleåret - EfterNian riktar sig till unga studeranden som vill förbättra sina grundläggande färdigheter och studiefärdigheter för att kunna gå vidare till en utbildning på andra stadiet. Studierna genomförs som närstudier, 25 lektioner per vecka. Skolan satsar på bl.a. drama, musik och natur samt praktisk integrering av de olika ämnena. I utbildningen ingår mycket personlig handledning för att stöda eleverna i deras personliga utveckling och hjälpa dem att få klarhet i sina framtidsplaner. I utbildningen ingår en praktikperiod som omfattar två veckor.