Esitystaiteen linja

Limingan taidekoulu


Börjar

12.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

36 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Sanataide, Teater

Beskrivning av utbildning

Esitystaiteenlinja tutustuttaa opiskelijan laajasti esitystaiteen ja teatterin perustyökaluihin.