Esihistoriasta keskiajan loppuun

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

5 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Historia

Beskrivning av utbildning

Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan.