Erityisopintojen polku

Ranuan kristillinen kansanopisto


Börjar

22.08.2021

Avslutar

21.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 opintopistettä


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Opinnoissa keskitytään arkielämässä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Tuetaan itsenäistymistä ja sosiaalisia taitoja. Kenelle: Itsenäistä elämää aloittelevalle. Arkielämän taidoissa tukea ja ohjausta tarvitsevalle. Sosiaalista elämää ja vuorovaikutusta nuorten kanssa tarvitsevalle.