Edetään ekoina -linja

Joutsenon Opisto


Börjar

19.08.2024

Avslutar

16.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Miljö, Naturvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Opinnoissa syvennytään ekologiseen ajatteluun ja ihmisen ja luonnon yhteyteen. Linjalla korostuu käytännön osaamisen ja käsillä tekemisen merkitys tulevaisuuden taitojen kehittämisessä. Linjan opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstä, luonnossa olemisesta ja kestävämmän elämän elämisestä. Opiskelu sopii niin välivuotta viettäville, arjen hektisyydestä irtautumista kaipaaville, omia kiinnostuksen kohteitaan tutkiskeleville kuin työelämän nivelvaiheissa oleville. Linja toimii myös hyvänä väylänä ympäristöalan ja kestävyystieteen opintoihin.