Draamakasvatuksen perusopinnot

Jyväskylän kristillinen opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot

Beskrivning av utbildning

Sisältyy teatterikoulutuksen opintoihin