Draamakasvatuksen perusopinnot

Limingan taidekoulu


Börjar

01.09.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

Draamakasvatus on taideaine ja kokemuksellisen oppimisen mahdollistaja. Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaativat opettajalta? Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Opinnoissasi tutkit draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena erilaisissa oppimisympäristöissä.