CREATE – konst & design

Västra Nylands folkhögskola


Börjar

21.08.2024

Avslutar

23.05.2025

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

35 veckor


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Arkitektur och design, Bildkonst, Film, Folkhögskoleår för laropliktiga, Fotografering, Grafisk design, Hantverk, Konst och kultur, Media / kommunikation

Beskrivning av utbildning

På CREATE får du möjlighet att prova på olika konstinriktningar. Under året kan du välja att jobba för hand, på dator eller både och. Exempel på valbara moduler: grafisk design, olika målnings- och teckningstekniker, foto och film, animation, seriekonst, illustration, konstgrafik, keramik, silversmide m.m. Den här linjen passar också för dig som omfattas av läroplikt. Utöver konstämnen studerar du också en del allmänbildande ämnen som fyller kraven för läroplikten. Ansök i GEA via studieinfo.fi 20.2–19.3.2024.