Communications Skills (JYU)

Alkio-opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

19.05.2025

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

3 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Universitetsorienterande utbildning, Viestintä- ja kieliopinnot

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.