Arjen eväät – toiminnallinen linja kehitysvammaisille

Pohjantähti-opisto


Börjar

08.08.2022

Avslutar

26.05.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Folkhögskoleår för laropliktiga, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Opiskelujen perustavoitteena on oman elämän ja arjen hallinta, toimintakyvyn vahvistaminen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen. Opintolinjalle on mahdollista tulla oppivelvollisuuskoulutukseen ja kansanopistolinja-opiskeluun. Oppivelvollisuuskoulutuksena opinnot ovat maksuttomat. Pohjantähti-opistolle on myönnetty vaikeasti vammaisille järjestettävän koulutuksen erityistehtävä 2016 alkaen.