Arjen eväät – toiminnallinen linja kehitysvammaisille

Pohjantähti-opisto


Börjar

07.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

53 op


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Opiskelujen perustavoitteena on oman elämän ja arjen hallinta, toimintakyvyn vahvistaminen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen. Opintolinjalle on mahdollista tulla oppivelvollisuuskoulutukseen ja kansanopistolinja-opiskeluun. Oppivelvollisuuskoulutuksena opinnot ovat maksuttomat.