Aikuisten perusopetus

Portaanpään kristillinen opisto


Börjar

13.08.2024

Avslutar

31.05.2026

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

46 kurssia


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetus tarjoaa mahdollisuuden oppia perustaitoja ja laajentaa yleissivistyksen perustaa sekä antaa kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Koulutus on suunnattu perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleille nuorille, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana. 17–25-vuotiaat maahan muuttaneet, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta.