Aikuisten perusopetus

Peräpohjolan Opisto


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Aikuisten perusopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa oppivelvollisuusiän ylittänyt henkilö, joka ei ole vielä suorittanut perusopetuksen oppimäärää tai haluaa täydentää opintojaan. Opinnoissa vahvistetaan kielitaitoa ja jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Koulutukseen on jatkuva haku.