Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe – Otavan Opisto

Otavan Opisto


Börjar

08.08.2024

Avslutar

31.05.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

Alkuvaiheen opinnoissa on vähintään 38 kurssia.


Utbildningsform

Grundläggande utbildning för vuxna

Utbildningsområde

Grundläggande utbildning för vuxna

Beskrivning av utbildning

Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, matematiikka, englanti, historia, yhteiskuntaoppi ja ympäristöoppi. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin voi hakea, jos suomen kielen taidot ja tiedot eri oppiaineista eivät vielä riitä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheen jälkeen voit hakea päättövaiheeseen.